.: 60 LAT NASZEJ SZKOŁY :.
      Uroczyste obchody Jubileuszu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu przypadły na piątek 26 września 2008 roku. Wielu gości biorących udział w uroczystości podkreślało, że o ile 60 lat w kontekście historii ludzkości nie stanowi imponującej wielkości, to owe 6 dziesięcioleci istnienia i funkcjonowania placówki oświatowej nabiera znaczącego wymiaru. No bo czym jest szkoła? Szkole niezbędny jest nauczyciel i uczeń. I jeden i drugi to warunek sine qua non. Wydaje się wobec powyższego, że budynek to sprawa drugorzędna, ale co jeśli te sale, korytarze, dźwięk dzwonka, zapach pracowni, kolory ścian i podłóg po latach przywołują atmosferę szkolnych lat? W przypadku „kanadyjki”, co pojawiło się w wypowiedziach gości oraz wspomnieniach pracowników i absolwentów, zarówno nauczyciele i uczniowie jak i sam budynek szkoły tworzą całość szkolnej rzeczywistości utrwalonej w ich pamięci.

      Program piątkowego święta był napięty, gdyż już od ósmej rano do szkolnego budynku przy ulicy Hallera zjeżdżali absolwenci z różnych lat i typów szkół. Każdej klasie przydzielono salę, gdzie można było porozmawiać z byłymi nauczycielami oraz kolegami z klasy. Na szkolnych korytarzach za sprawą byłej wicedyrektor pani mgr inż. Marii Nowak oraz pani mgr inż. Krystyny Przybeckiej pojawiły się dziesiątki zdjęć opowiadających o historii szkoły zaaranżowanych w przemyślaną i ciekawą wystawę. W holu szkoły absolwenci i nauczyciele (niegdysiejsi oraz obecni) przeglądali szkolne kroniki oraz wpisywali się na kartach księgi pamiątkowej. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt odwiedzin ambasadora Kanady pana Davida Prestona, który zwiedziwszy szkołę z sympatią opowiadał o swoich wrażeniach na uroczystości w auli Wydziału Teologicznego UO w Opolu. Zebrani w auli byli świadkami wypowiedzi pana ambasadora w języku polskim kiedy to zwracając się do Dyrektora, nauczycieli i uczniów gratulował on świetnego jubileuszu.

      Najbardziej oficjalna część uroczystości odbyła się w budynku Wydziału Teologicznego UO w Opolu przy ulicy Drzymały. Pierwszym, bardzouroczystym elementem spotkania była Msza święta poprowadzona przez księdza biskupa Jana Kopca. Uroczystość w auli otworzył dyrektor ZSTiO mgr Zdzisław Ślemp. Nad przebiegiem programu z niezwykłą lekkością i profesjonalizmem czuwała para konferansjerów: pani Edyta Ciecierska oraz pan Jarosław Gawryś. Pierwszym po powitaniu gości punktem programu był okolicznościowy referat pana dyrektora Stanisława Zimy, w którym przypomniana została historia szkoły oraz nazwiska dotychczasowych jej dyrektorów. Gratulacje z okazji Jubileuszu oraz życzenia następnych wielu lat pomyślności wypowiedzieli kolejno: Wicemarszałek Województwa Opolskiego pan Józef Kotyś, Ambasador Kanady w Polsce pan David Preston, Prezydent Miasta Opola pan Ryszard Zembaczyński, Kurator Oświaty w Opolu pani Halina Bilik, Naczelnik Wydziału Oświaty pani Irena Koszyk,Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Nauczycieli ZSTiO pan Jerzy Korwin-Małaczyński, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Anna Barucha oraz w imieniu absolwentów pan Janusz Wójcik, dyrektor departamentu Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. Z powodu nieobecności listy gratulacyjne spłynęły między innymi od: pana prof. dr hab. inż. Jerzego Wyrwała oraz od pana Zbigniewa Babskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

Następnie nadszedł czas na wręczanie nagród i podziękowań. W pierwszej kolejności nagrodami Prezydenta Miasta Opola uhonorowane zostali Dyrektor ZSTiO pan Zdzisław Ślemp oraz Wicedyrektor pani Beata Polak. Ponadto zostało wręczonych kilkanaście nagród Dyrektora Szkoły.

      Na osobną uwagę zasługuje przypomnienie o obecności byłego wieloletniego dyrektora „kanadyjki” pana mgr Adama Feusette’a. Właściwie nie sposób oddać słowami życzliwości, z jaką spotkał się tego dnia Nasz Wieloletni Dyrektor. Niemalże wszyscy goście biorący udział w obchodach jubileuszowych odwoływali się do swoich doświadczeń współpracy z panem dyrektorem Adamem Feusette'm i za każdym razem były to słowa podkreślające nie tylko kompetencje merytoryczne, ale i wielkie serce, jakie pan dyrektor miał zawsze dla ludzi. Wyrazem wdzięczności, uznania, jak również podziękowaniem i życzeniem pomyślności było spontaniczne odśpiewanie panu dyrektorowi „Stu lat!”

      Niezwykle sympatycznym i świetnie wpisującym się w atmosferę dnia akcentem było przedstawienie przygotowane pod kierunkiem pani Wiesławy Ciecierskiej zatytułowane „Czar szkolnych wspomnień”. Należy zauważyć, że w przedsięwzięcie pani Ciecierska zaangażowała nie tylko obecnych uczniów, ale i absolwentów „kanadyjki”. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie wszystkim pracownikom szkoły podziękowań oraz pamiątkowej księgi wydanej z okazji diamentowego jubileuszu.


      Jeśli pomyśleli Państwo, że na tym zakończyły się obchody Jubileuszu, to należy podkreślić, iż dla wielu uczestników trwały one do 3 nad ranem albo i dłużej. Mowa o doskonale przygotowanym w pięknym chrząszczyckim lokalu „Pensjonat Pod Różą” balu, na którym, szampańskie nastroje współgrały z świetną kuchnią i dobra muzyką, tworząc nastrój niepowtarzalnego spotkania.

               


Joanna Zawadzka