.: Kontakt :.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Publiczne Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkola Zawodowa nr 6

ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel.  (77) 4 745 942
(77) 4 745 943
fax. (77) 4 748 620
e-mail (sekretariat):gzowski@wp.pl

www.gzowski.opole.pl


Dodatkowe adresy:
francuski@yahoo.fr - mgr Edyta Pawłowska, nauczyciel języka francuskiego, opiekun gazety Gzowski News