MATURA 2016

Dodano: 2016-07-04 12:28:41

   

UWAGA ABSOLWENCI!

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu dojrzałości MATURA 2016 odbędzie się
5 lipca 2016 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00.


czytaj więcej...

Matura 2016 DEKLARACJE I FORMULARZE DLA ZDAJĄCYCH

Dodano: 2015-08-12 17:11:09

   

Deklaracje i formularze dla zdających

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
oraz (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo
lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałościDeklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)


Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów


Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona
i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Formularze:

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego
w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejWniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
w innym miejscu niż szkoła (np. w domu)Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian
w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiadyWniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowymOświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w terminie poprawkowymOświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w terminie poprawkowymWniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień


Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej


Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego


Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego


Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


Wniosek o weryfikację sumy punktów


Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
z danego przedmiotu lub przedmiotówWniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalnyINFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016


czytaj więcej...

Matura 2016 LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Matura 2016

Dodano: 2014-05-12 17:03:21

   

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu dojrzałości MATURA 2015 odbędzie się
30 czerwca 2015 r. od godz. 11:00.


czytaj więcej...