.: News :.


W Gzowskim „Uczniowie uczą Uczniów”

Dodano: 2017-06-18 20:20:25

   

Uczniowie klasy III gd, kształcący się w ZSTiO w zawodzie technik geodeta,
podzielili się z uczniami klas budowlanych posiadaną wiedzą
i umiejętnościami praktycznymi.

Postawieni w roli ekspertów uczniowie kl. III gd, wykazali się dużym zasobem
wiedzy a dzielenie się nabytymi umiejętnościami z kolegami było dla uczniów bardzo satysfakcjonujące. Uczniowie w bardzo przystępny i cierpliwy sposób prezentowali uczniom klas budowlanych budowę i zasady działania instrumentów geodezyjnych, stosowane techniki pomiarowe czy etapy tyczenia obiektów budowlanych.

Potwierdzają to nauczycielki geodezyjnych przedmiotów zawodowych
- dr inż. Barbara Wiatkowska i mgr inż. Anna Grochalska, które takie zajęcia otwarte dla uczniów klas budowlanych postanowiły przeprowadzić z zastosowaniem aktywizującej metody nauczania „uczymy innych”.

Były to zajęcia atrakcyjne zarówno dla uczniów klas geodezyjnych jak i budowlanych, które przebiegały w miłej atmosferze nauki Podczas takich zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijać dodatkowe umiejętności tj. zaplanowania wypowiedzi, jasnego formułowania i przekazywania myśli, panowania nad stresem a także autoprezentacji.
wróć