.: News :.


Wojewódzkie Warsztatay Ratownicze

Dodano: 2017-06-21 11:31:10

   

V WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

13 czerwca 2017r. dwie drużyny ratowników z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego, po raz piąty, uczestniczyły w V Wojewódzkich Warsztatach Ratowniczych. Warsztaty ratownicze miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Zajęcia składały się z wykładów na temat bezpiecznych zachowań w domu i ograniczenia ofiar pożarów w budynkach mieszkalnych zgodnie z programem "Zgaś ryzyko", bezpiecznych zachowań na drogach, na wodzie i zasad obchodzenia się z prądem. Poza tym było kilka widowiskowych pokazów zorganizowanych na Odrze przez WOPR oraz pokaz pożaru w oparciu o makietę budynku a także pokaz gaszenia oleju jadalnego przygotowane przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Policja zaprezentowała ambulans techniczny.

Warsztaty otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu brygadier Maciej Zając. Następnie zabrał głos młodszy aspirant Artur Maj wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego służby, który omówił przebieg warsztatów.

Ćwiczenia praktyczne prowadzili strażacy i ratownicy WOPR i PCK. Obejmowały one swym zakresem prawidłowe zachowania młodzieży na wypadek różnych najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Zasadnicze cele szkoleniowe warsztatów ratowniczych to:

• propagowanie prawidłowych zachowań młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,

• zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami zachowania się podczas wypadku drogowego,

• rozszerzenie wiedzy uczniów na temat uczestnictwa w ruchu drogowym (piesi, rowerzyści, kierowcy),

• propagowanie ochrony przeciwpożarowej,

• zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznych zachowań nad wodą,

• poprawa bezpieczeństwa młodzieży,

• kształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pracy w grupie,

• doskonalenie umiejętności jazdy w sytuacjach trudnych (dla osób posiadających prawo jazdy - troleje),

• przedstawienie zagrożeń związanych z kierowaniem pojazdów po spożyciu alkoholu.Warsztaty zakończyły się wzajemnymi podziękowaniami i wręczeniem certyfikatów przez przedstawicieli organizatorów. Następnie wszyscy zjedli pyszną strażacką grochówkę.


wróć