.: News :.


Opolskie Szkolnictwo Zawodowe

Dodano: 2017-10-06 15:16:58

   

W związku z realizacją projektu

„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2”

realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że postępowanie było z wadą niemożliwą do usunięcia i w związku z tym ogłoszenie będzie jeszcze raz dodane.
wróć