.: News :.


Olimpiada Języka Niemieckiego

Dodano: 2018-03-26 23:23:23

   

W tym roku szkolnym odbyła się 41. Olimpiada języka Niemieckiego.
Wśród uczestników dopuszczonych do finału znaleźli się uczniowie naszej szkoły.
Są to dwie uczennice klasy drugiej: Sarah Smyrek z klasy 2 cb
i Weronika Nieświec z klasy 2a/a.

Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła
Lindego. Jej celem jest wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim oraz zachęcenie młodych osób do zdobywania wiedzy na temat niemieckiego obszaru językowego
i przygotowanie na studia filologiczne.

Eliminacje finalne odbyły się w dniach 23.-25. marca br. w Wyższej Szkole Języków
Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu. Jest to ostatni etap olimpiady i składa się z części pisemnej oraz ustnej, w której obowiązują: wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii, geografii, polityki i zjawisk kulturowych, wiadomości o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.

Nad przygotowaniem uczennic do Olimpiady czuwały panie:
Grażyna Wojtasik i Elżbieta Czerny-Wiech

Na finał Olimpiady uczennice z naszej szkoły pojechały pod opieką pani Elżbiety Czerny - Wiech. Ostatni etap Olimpiady, składał się z części pisemnej oraz ustnej. Finalistki w części pisemnej rozwiązywały test sprawdzający umiejętność rozumienia teksu czytanego i znajomość leksyki. W ustnej części egzaminu demonstrowały znajomość literatury, kultury, historii i geografii krajów niemieckiego obszaru językowego.

Dnia 25.marca w Collegium Minus na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza, w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i ogłoszenie laureatów. Nasze dwie uczennice Sarah Smyrek
i Weronika Nieświec otrzymały dyplomy i tytuł finalisty Olimpiady. Uczennice wykazały się dużą wiedzą i przygotowaniem, bo zakres wymagań znacznie przewyższa materiał lekcyjny. Trzeba pamiętać, że Olimpiada Języka Niemieckiego nie jest konkursem ściśle językowym. Język trzeba, oczywiście znać, ale liczą się raczej niuanse lingwistyczne. A przede wszystkim wiedza dotycząca różnych aspektów życia w niemieckim obszarze językowym. Olimpiada jest szansą dla osób zdolnych i żądnych wiedzy. Uczennice naszej szkoły są dowodem na to, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego takich osób nie brakuje.


wróć