.: News :.


PODZIĘKOWANIA OD POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Dodano: 2017-01-13 15:08:58

   

PODZIĘKOWANIA OD POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Uczniowie i Kadra Pedagogiczna z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Opolu otrzymała podziękowanie za wsparcie Kampanii Walki z Głodem. Polski Czerwony Krzyż od 11 lat prowadzi ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem. Celem tej kampanii jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa
o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w całym kraju odbywają się happeningi, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.
Polski Czerwony Krzyż wyraził także wdzięczność za udział i wsparcie podczas zbiórki żywności dla osób potrzebujacych w ramach akcji ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka PCK''. Ogólnopolska akcja pomocy świątecznej kierowana jest do najuboższych, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych
i chorych szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia.wróć