.: News :.


GALA-wręczenie medalu

Dodano: 2017-01-25 20:20:22

   

Coroczne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa odbyło się 21 stycznia 2017 roku w hotelu „Arkas”
w Prószkowie.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym między innymi:
Wiceprezes PIIB - Stefan Czarniecki, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej PIIB – Waldemar Szleper, Redaktor naczelna Inżyniera Budownictwa – Barbara Mikulicz – Traczyk, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Pani Katarzyna Kubicz, przedstawiciele władz Samorządu Województwa w osobie Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego, Urzędu Wojewódzkiego w osobie Małgorzaty Kałuży - Swobody – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, przewodniczący Zarządów Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
oraz prezesi opolskich firm budowlanych.

Uroczystość otworzył Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał uczestników i przedstawił informację nt. działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz jego osiągnięcia w roku 2016, tj. nadany Laur Umiejętności i Kompetencji przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz podpisanie Deklaracji Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Następnie Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB
oraz Dyrektor mgr Zdzisław Ślemp wręczyli Złoty Medal przyznany
na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS w Warszawie Wojciechowi Lipińskiemu oraz Bartoszowi Polokowi - uczniom Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego za konstrukcję
przenośnej kapsuły sypialnianej zasilanej panelami fotowoltaicznymi.
Po czym laureaci przestawili krótką prezentację
na temat swojego wynalazku.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM!!!


wróć